fbpx

עו”ד משרד הפנים

משרד הפנים הוא אחד המשרדים הממשלתיים המשמעותיים ביותר לחיי היום יום של אזרחי המדינה. אם משרד הביטחון או משרד החוץ מטפלים במאקרו, משרד הפנים מטפל במיקרו והוא המשרד בעל הקשר הישיר לאזרחים.  משרד הפנים מטפל בדבר הבסיסי ביותר לאזרח ולאדם בכלל- הזהות שלו וגם מעמדו במדינה.

לכל אלה השלכות רבות. כאשר אדם נתקל בקשיים מול משרד הפנים בכל הקשור לאלה, לרוב נדרש ייצוג של עו”ד משרד הפנים המתמחה בסוגיות המשפטיות לתחומים בהם מטפל משרד הפנים. זלדוביץ ושות משרד עורכי דין נמצא בקשר רב שנים מול משרד הפנים ומטפל בסוגיות אלה, שלרוב הן מורכבות ודורשות בקיאות רבה.

יעוץ וליווי בכל הקשור למשרד הפנים
משרד הפנים הוא בעל קשת רחבה של סמכויות ומטפל בנושאים רבים אשר לכולם השפעה רבה על חייו של אדם בארץ: אזרחות, מעמד, אשרות ועוד. משרד הפנים עובד באופן מאוד ברור, על פי חוקי יסוד ברורים ואינו בהכרח רואה את האזרח או בוחן כל מקרה לגופו. אנו זלדוביץ ושות משרד עורכי דין נעמוד לצידכם בכל נושא או בעיה שהתעוררו מול משרד הפנים, בין אם מדובר על מתן אזרחות לבן/בת זוג גר, נישואין אזרחיים, מתן תושבות קבע, מתן אשרת עבודה, ויזות, מתן זכויות הורה לבן/בת זוג גר ועוד.

בארץ, השילוב של דת ומדינה הופך הליכים אלה למורכבים עוד יותר וליצירת תסכול רב בקרב משפחות אשר אחד מבני הזוג אינו יהודי באופן רשמי. תפקידו של עו”ד משרד הפנים הבקיא לא רק בסעיפים הבסיסיים של החוקים אלא גם “באותיות הקטנות” הוא למצוא את הנקודות שיעמדו לטובתכם ולהגיע להסדר מול משרד הפנים.

יעוץ משפטי מול רשויות מקומיות
זלדוביץ ושות משרד עורכי דין מתמחה לא רק בייצוג מול משרד הפנים אלא גם בייצוג מול רשויות מקומיות. הקשר של כל אזרח עם הרשות המקומית שתחת תחום שיפוטה הוא חי הוא הדוק עוד יותר ונוצרות לעיתים מחלוקות בין האזרח לרשות המקומית. עם זאת, התמודדותו של אזרח לבד מול רשות מקומית אינה פשוטה. הכוח אינו לטובת האזרח.

אנו מתמחים גם בייצוג אזרח מול  הרשות המקומית במגוון נושאים כמו הנושא הכספי או נושאים אחרים הפוגעים באיכות חייו של האזרח והאחראית לכך היא הרשות המקומית.  

שירות ומענה מהיר

ניסיון רב שנים במחיקת חובות

ליווי אישי ומקצועי של כל לקוח

ייצוג מול משרד הפנים