fbpx

עו”ד דיני עבודה

אחד הקשרים המורכבים ביותר הם יחסי עובד ומעביד. ישנו פער בין הכוח שיש למעביד לעומת כוחו של העובד. בשל כך, נחקקו לאורך השנים חוקים שונים הקשורים לזכויותיו של עובד ונוגעים לנושאים רבים הקשורים בעבודה: הזכות לימי חופש, שעות מנוחה, זכויות נשים בהריון, כל נושא הפיטורין- זמן התראה על פיטורין ופיצויי פיטורין המגיעים לעובד ועוד. דיני עבודה אלה הנקראים חוקי מגן הם אבסולוטיים ומחייבים כל מעסיק.

למרות זאת, עדיין נוצרות לא מעט מחלוקות בין עובדים ומעסיקים. תפקידו של עו”ד דיני עבודה הוא לסייע לעובדים לעמוד על זכויותיהם ולקבל את המגיע להם וכן לסייע למעסיקים שנתבעים ולהגיע בסופו של דבר לפתרון.

בקיאות בכל הסוגיות הנוגעות לעבודה
הסוגיות הנוגעות לעבודה הן רבות ועם הזמן מתעוררות סוגיות שלא היו קיימות בעבר, כמו נושא הטרדות מיניות במקום עבודה, נושא שהיה מודחק במשך שנים וקיבל כותרות רק בשנים האחרונות. עו”ד דיני עבודה צריך להיות בקיא בנושאים אלה ולהתעדכן כל הזמן. גם חוקים ותיקים עוברים שינויים, כמו  החוק להגברת האכיפה על דיני עבודה שנחקק ב- 2012 ומגביר את האכיפה של דיני עבודה באמצעות הוספת אכיפה מנהלית בנוסף לאכיפה פלילית ואזרחית. אנו זלדוביץ ושות משרד עורכי דין מתמחים בכל הקשור לדיני עבודה, נמצאים כבר שנים בתחום אך דואגים להיות מעודכנים בכל שינוי.

מחוקי מגן ועד חוזים אישיים
החוקים הבסיסיים של דיני עבודה הם חוקי המגן בהם מעוגנות זכויות עובדים שאינן ניתנות להפרה. עבודתו של עו”ד דיני עבודה הופכת מורכבת יותר בכל הנוגע לחוקים שאינם חוקי המגן, אלא נוגעים רק לחלק מהעובדים. כך למשל עובדים הנתונים תחת הסכם קיבוצי.

במקרה זה המעסיק עומד מול ארגון העובדים ולא מול עובד יחיד. הסכמים קיבוציים נותנים לעובדים זכויות נוספות כמו ניהול מו”מ מול המעסיק ונקיטת אמצעי מחאה כמו שביתה. כל הנוגע להסכמים קיבוציים דורש ידע מעמיק יותר. עם זאת, היום רוב יחסי העובד מעביד, במיוחד בחברות פרטיות, מושתתים על חוזים אישיים, שצריכים להיות תואמים לחוקי המגן ולא להפר אותם.

צריכים עו”ד דיני עבודה שיסייע לכם לקבל את מה שמגיע לכם? אתם כמעסיקים נתבעים וזקוקים לייצוג הולם? אנו זלדוביץ ושות משרד עורכי דין נעמוד לצידכם לאורך כל הדרך עד למציאת פתרון הולם לסכסוך.

שירות ומענה מהיר

ניסיון רב שנים במחיקת חובות

ליווי אישי ומקצועי של כל לקוח

עו"ד לדיני עבודה