fbpx

עו”ד הוצאה לפועל

הליך הוצאה לפועל הוא הליך מורכב הדורש ידע רב, בקיאות בתחום המשפטי והכלכלי והרבה מאוד סבלנות ויכולת לניהול משא ומתן. לשכת ההוצאה לפועל פועלת מול הזוכה- הנושה אשר תובע את הכסף ומול החייב, אשר מתבצעים הליכים נגדו כמו עיקולים או הגבלות. עו”ד הוצאה לפועל יכול לייצג הן את הנושה שהכסף אמור להגיע לידיו והן את החייב. לזלדוביץ ושות משרד עורכי דין יש ניסיון של שנים  בתחום והוא מייצג נאמנה את לקוחותיו מול לשכת הוצאה לפועל, בין אם אלה חייבים ובין אם נושים.

ייצוג חייבים- לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו
אחד מתפקידיו של עו”ד הוצאה לפועל הוא כאמור ייצוג החייב. מרבית האנשים אשר נקלעים לחובות אינם עושים זאת מבחירה והיו מעוניינים להסדיר את חובותיהם. ישנם הליכים להקלה על החייב שנועדו על מנת להביא להסדרת החוב. אחד מהם הוא איחוד תיקים, הליך בו מאוחדים מספר תיקים בהוצאה לפועל אשר כל אחד מהם ייצג חוב לנושה אחר לתיק אחד ומציאת דרך תשלום שתהיה אפשרית עבור החייב. 

דרך אחרת היא הקטנת ריביות או הקלות אחרות. עו”ד הוצאה לפועל יכול לייצג את החייב עוד קודם לכן בבית המשפט, הכל על מנת להסדיר את הליכי הגביה וההוצאה לפועל כך שחייו של החייב לא יהרסו. עו”ד הוצאה לפועל עומד לצידו של החייב גם לגבי ביטול הגבלות שנגזרו עליו כמו עיכוב יציאה מהארץ או עיקול רישיון נהיגה אם נסיבות חייו דורשות זאת.

ייצוג נושים- לדאוג לכך שיקבלו את כספם
עו”ד הוצאה לפועל מייצג גם את הנושים, בין אם אלה חברות גדולות, עסקים קטנים או לקוחות פרטיים. עו”ד הוצאה לפועל מנהל את תיק ההוצאה לפועל של הנושה ומייצג אותו מול לשכת ההוצאה לפועל.

גם אם החייב הוא חברה גדולה, אנו בזלדוביץ ושות משרד עורכי דין ננקוט הליכים, כולל הליכים לפירוק החברה, על מנת לגרום לכך שהכספים יוחזרו, בין אם הנושים הם עובדי החברה, בין אם הם ספקים או כל צד שלישי אחר. אנו גם נדאג בעת הצורך לנקיטת הליכים נגד העברת כסף לצד שלישי  כדרך לחמוק מן התשלום ואף לעמוד מול אותו צד שלישי אם נדרש.

שירות ומענה מהיר

ניסיון רב שנים במחיקת חובות

ליווי אישי ומקצועי של כל לקוח

תביעות אזרחיות