fbpx

הליך עיכוב יציאה מהארץ

למרות הזכות הבסיסית לחירותו של אדם וחופש תנועה, ישנם מצבים בהם מופרת זכות זו בהוראת המדינה ונעשה הליך עיכוב יציאה מהארץ.

באילו מצבים ניתן צו זה? באילו מקרים ניתן להביא לביטול ההגבלה ואיך ניתן לעשות זאת?
באילו מקרים ישנה הגבלה לצאת מהארץ?

הליך עיכוב יציאה מהארץ ניתן כהגבלה במספר מצבים. אחד מהם הוא בגירושין, כאשר קיים חשש שאחד מבני הזוג לשעבר יברח מהארץ ואף יקח את הילדים איתו. במקרה זה מוצא גם להם צו עיכוב יציאה מהארץ. מקרה שני הוא  כאשר ישנה צבירת חוב בתשלום המזונות גם כאשר אדם חשוד בפלילים הוא יעוכב מלצאת מהארץ. בדומה לסירוב הבנק לפתוח חשבון, העיכוב ניתן במצב של חובות. אחד הזוכים/נושים יכול להגיש בקשה להטלת הצו אם יציאת החייב מהארץ תגרום לדעתו לאי תשלום החובות. בקשתו של הזוכה צריכה להיות מבוססת היטב כי כאמור חירותו של אדם וחופש התנועה שלו הן זכויות בסיסיות במדינה.

עיכוב יציאה מהארץ באיחוד תיקים
אחד ההליכים המתבצעים בהוצאה לפועל וכולל הליך עיכוב יציאה מהארץ הוא איחוד תיקים בהוצל”פ. איחוד תיקים נועד להקל על חייב להחזיר את חובו למספר נושים באמצעות איחוד מספר תיקים לתיק אחד. כדאי להתייעץ עם עו”ד איחוד תיקים האם ההליך כדאי וחשוב שיסייע בתהליך וילווה את החייב עד לקבלת האישור. אנו בזלדוביץ ושות משרד עורכי דין מתמחים בעבודה מול הוצאה לפועל, כולל איחוד תיקים. על פי הנתונים נמליץ האם התהליך כדאי עבורכם ואם לא נספק לכם חלופות לפתרון המצב.

עיכוב יציאה מהארץ בפשיטת רגל
הליך עיכוב יציאה מהארץ ניתן גם תוך כדי התהליך בו אדם מוכרז כפושט רגל. כבר בשלב בו ניתן צו כינוס יקבל החייב גם עיכוב יציאה מהארץ.

האם עיכוב יציאה מהארץ הוא מוחלט?
בכל כלל יש יוצא מן הכלל. אנו בזלדוביץ ושות משרד עורכי דין, בתור משרד עו”ד לפשיטות רגל נעמוד לצידכם אם יתעורר צורך לצאת מהארץ. כל עוד מצביעים על תקופה מוגדרת ועל מטרת הנסיעה שהיא מוצדקת, האישור לביטול הליך העיכוב ניתן באופן זמני. עם זאת, יש להפקיד ערובות ובטחונות לשם כך, מצב שנחשב בעייתי לפושטי רגל. אם הנסיעה דחופה, הגישו בקשה בעזרת עו”ד לפשיטות רגל והסיכוי לקבלת האישור יגדל משמעותית.