fbpx

גביית מזונות

צו תשלומים בהוצאה לפועל, הסדרי נושים, חיסול חובות
תהליך הגירושין אינו תהליך נעים. גם לאחר חלוקת הרכוש יכולות להתעורר מחלוקות בעקבות המזונות. סכסוכים לא מעטים צצים בעקבות עניין המזונות והניסיון לחמוק מתשלום מלא או מתשלום בכלל. אם המזונות לא משולמים כסדרם כפי שנקבע בבית הדין, באפשרותה של האישה להגיש בקשה לגביית מזונות דרך ביטוח לאומי או דרך הוצאה לפועל.

למה להגיש בקשה לגביה דרך הוצאה לפועל?
רובנו מכירים טוב יותר את המוסד לביטוח לאומי ויוצא להיות בקשר עימו מפעם לפעם בנושאים שונים כמו קצבת ילדים, אבטלה ועוד. מדוע אם כך שאישה תעדיף לפנות אל לשכת הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות? ישנם מצבים בהם רק חלק מהמזונות יהיה ניתן לגבות דרך המוסד לביטוח לאומי. במצבים אחרים לא יהיה ניתן כלל לקבל את התשלום ישירות דרכו. זה המקום לפנות ללשכת הוצאה לפועל. אנו בזלדוביץ ושות משרד עורכי דין בעלי ניסיון רב בתחום. נעמוד לצידך בתהליך גביית מזונות דרך הוצאה לפועל כך שהוא יהיה קל יותר.

כיצד מתבצע התהליך?
גביית המזונות דרך הוצל”פ מתחילה בפנייתה של האישה ובפתיחת תיק. האישה מוסרת את פרטיו של החייב. לאחר זאת נשלחת לו אזהרה בתוספת שובר לתשלום אותו ניתן לשלם תוך 21 יום. אם לא יפרע החוב וגם לא ינתן צו לעיכוב ההליכים, ינקטו הליכים כמו עיקולים או עיכוב צו יציאה מהארץ. כשמדובר על גביית מזונות הסדר התשלום מורכב יותר. אין פתרונות שמציעה המדינה כמו הסדר נושים או חיסול חובות הקיימים בסוגי חוב אחרים.

החייב לא יכול לבקש חקירת יכולת ולקבל צו תשלומים בהוצאה לפועל בהתאם לתוצאות, זאת כיוון שגובה המזונות נקבע מראש על סמך סוג של חקירת יכולת. אנו בזלדוביץ ושות משרד עורכי דין עסקנו בתיקים רבים בתחום גביית מזונות ומודעים היטב לבעייתיות שלהם: מצד אחד: הצורך של האישה והילדים להתקיים, מצד שני- גם מצבו הכלכלי של הגבר שעלול לעבור שינויים. מאחורינו תיקים רבים שהסתיימו בהצלחה ונמצאה בהם הדרך לספק לאישה את המזונות שיאפשרו לה ולילדים להתקיים וזאת מבלי שהגבר יעבור התמוטטות.

מה עושים במקרה של שינוי כלכלי אצל הגבר?
במקרה בו מצבו הכלכלי של הגבר התדרדר, ביכולתו להגיש בקשה להליך הדומה לחקירת יכולת ובסופו יתכן שיקבל צו לתשלום הפורס את החובות בדומה לצו תשלומים בהוצאה לפועל הניתן לצורך הסדר נושים או חיסול חובות.