fbpx

ביטול מוגבל באמצעים

ביטול הליכי עיכוב יציאה מהארץ, ביטול עיקול רישיון נהיגה בהוצאה לפועל, חקירות יכולת
כאשר חייב אינו יכול לפרוע את חובותיו בתקופה המקובלת על פי חוק, הוא רשאי לבקש להיות מוכרז כמוגבל באמצעים. היותו של החייב מוגבל באמצעים מאפשרת לו לפרוש את החזרת החובות על פני תקופה רחבה יותר ואף לקבל הקלות נוספות. עם זאת, רישומו של אדם כמוגבל באמצעים כרוכה בחתימה על כתב ויתור סודיות כך שהוא גלוי לעיני כל אדם המעוניין לדעת זאת, מצב שאינו נוח.

בנוסף, מוטלות הגבלות כמו עיכוב יציאה מן הארץ, עיקול רישיון נהיגה ועוד. לכן, חייבים רבים מעדיפים כאשר יש להם יכולת לגשת להליך ביטול מוגבל באמצעים.

איחוד תיקים למוגבל באמצעים
להכרזה על אדם כעל מוגבל באמצעים מתלווה גם הליך איחוד תיקים. כך מאוחדים כל התיקים נגדו לתיק אחד וגם נעצרים הליכים משפטיים נגדו. את הבקשה לאיחוד תיקים מומלץ לעשות בעזרת משרד עו”ד הוצאה לפועל, כך גם את הליך ביטול מוגבל באמצעים הכרוך בפירוק תיק האיחוד. אנו בזלדוביץ ושות משרד עורכי דין בעלי ניסיון של שנים בכל ההליכים הקשורים להוצאה לפועל וליווינו חייבים רבים הן באיחוד תיקים והן בהליך ההפוך של ביטול מוגבל באמצעים.

ביטול מוגבל באמצעים – יכולת לחזור לשגרה.
ביטול מוגבל באמצעים מומלץ ברגע שמתאפשר לא רק בגלל שמו של אדם ותחושתו אלא בגלל ההגבלות הרבות שהוא משתחרר מהן. אין תחושה טובה מלקבל הודעה על ביטול הליכי עיכוב יציאה מהארץ או ביטול עיקול רישיון נהיגה בהוצאה לפועל. כל עוד הוחלט לאחר חקירות יכולת שאדם נמצא תחת הגדרת מוגבל באמצעים, הדבר הוא לטובתו, אך אם נוצר מצב בו אדם יכול להשתחרר מהגדרתו כמוגבל אמצעים, אין ספק שישמח לעשות זאת.

לבחור את עורך הדין שיעמוד לצידכם
בכל הקשור להליכים והתנהלות מול הוצאה לפועל אל תישארו לבד. בין אם מדובר על איחוד תיקים ובין אם על ביטול מוגבל באמצעים, התהליך מורכב, דורש התנסחות מדוייקת בבקשה המוגשת וגם ניסיון ובקיאות. בזלדוביץ ושות משרד עורכי דין תוכלו לקבל יעוץ משפטי חינם בנושא והכוונה לפעולות המומלצות עבורכם. נוכל לסייע לכם גם בביטול הליכי עיכוב יציאה מהארץ או ביטול עיקול רישיון נהיגה בהוצאה לפועל, מה שיאפשר לכם לחזור לאט לאט לשגרה.